Author: Dilek BEDLEK

0

Şekil Değiştiren Tutsaklık

Köle ticaretinin kalkması, sanıldığının aksine dünyanın medenileşmesi veya insan haklarına saygı duyulmasından dolayı olmadı maalesef. Gelişen teknolojiyle, makine üretiminin artışından sonra insan gücüne gereksinim azaldı ve insanlar ilkel köle olmaktan kurtuldular. Ama sınıflar ve...

0

21. Yüzyıl Vahşeti

Tin Suresi’nin ayetlerinde “Aşağının aşağısı” tabirini okuyoruz hepimiz. Belki okuyup geçiyoruz. Peki bu tanımın içini dolduran varlıkların, bırakın kendisine herhangi bir zararı olmayan insanları, dünyaya gözünü yeni açmış bebekleri hunharca katledebilecek olmasını hayal edebilmiş...

0

Ne Yapabiliriz?

Dünyada yaşananlar malûm; birçok yerde zulüm var. Madden güçlü olanlar herhangi bir hukuk veya ahlak yasası tanımıyor. Bu durum bir anda olmadı. Güçlü olan, gücü uzun bir zaman içerisinde elde etti. Yani dünün çalışanları...

0

Sanal Hayattan Gerçekliğe

Teknolojinin bu kadar devasa düzeyde geliştiği, insanların işlerini artık daha rahat hallettiği, hatta yeme-içme, giyim gibi temel ihtiyaçlarını bile ordan temin ettiği günümüzde, teknolojinin etkisiyle hayatımızı büyük ölçüde ilgilendiren sosyal mecralara ve bizim oradaki...

0

Zamanın Önemi

“Vakit nakittir.” sözünü çok duyduk, çok da söyledik ama ben bu sefer vaktin nakitten de kıymetli olduğunu söylemek isterim. Çünkü nakdin telafisi vardır, bir şekilde istenen miktara ulaşılabilir ama vaktin telafisi mümkün değildir. Her...

0

 Âlemşümul Varlık

Başlıktan anlaşılacağı üzere konumuz insan; Âlemşümul, yani tüm alemi ilgilendiren şey… Tüm âlemi ilgilendirecek olan varlık tabiidir ki üzerine konuşulan, düşünülen, yazılıp-çizilen varlıktır… Materyalist (maddeci) bilinç hayvan olarak nitelemiştir. Böyle nitelemesi de çok doğaldır...

0

RUHUN ÇIĞLIĞI

Yok sayılmış olmaktan neşet eden bir çığlık bu. Bir dakika, tanıyorum ben bu sesi; hani “Nasıl olur da bana kayıtsız kalıp yaşamaya çalışıyorsunuz?” diye acıyla haykırıyordu. Ben size hayat verenim, can verenim. Ben olmadan...

0

İnsan Meyleder, Ya Sonrası?

İnsan, meyleden bir varlıktır. Yapısı itibarıyla iyiye yönelmek de kötüye yönelmek de geniş potansiyeli içerisinde olup hangisini ne ölçüde açığa çıkarttığı özgür istencine dayanır. Bu çıkarım tabii ki “özgür” olarak nitelenen istencin dış etkenlerden...